Hem

Grimm Advokatbyrå Karlsson AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå i Eskilstuna. Grimm advokatbyrå arbetar inom flera olika juridiska områden men huvudsakligen inom brottmål, civilrättsliga tvistemål och familjemål. Byrån upprättar handlingar och ger rådgivning.

Att boka en tid för rådgivning kan vara en investering för framtiden. Vi går tillsammans igenom din situation och vad just du behöver råd och hjälp med.

Advokat lyder under de advokatetiska reglerna vilket innebär krav på redlighet, tystnadsplikt och lojalitet gentemot klienten.

Grimm Advokatbyrå Karlsson AB drivs i kontorsgemenskap med
Advokat Anders Möller AB och Eskilstuna Advokatbyrå AB