Hem

Advokat i Eskilstuna

Grimm Advokatbyrå Karlsson AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå i Eskilstuna med ett mottagningskontor i Kungsör. Grimm advokatbyrå arbetar inom flera olika juridiska områden men huvudsakligen inom brottmål, civilrättsliga tvistemål och inom familjemål så som vårdnadstvister, skilsmässor & bodelningar samt arvskiften. Byrån ger även rådgivning och upprättar handlingar så som testamenten, gåvobrev, bodelningsavtal, framtidsfullmakter etc.

Hjälp med testamente & samboavtal?

Vi upprättar olika slags juridiska handlingar såsom testamente, samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, arvskiften, framtidsfullmakter och bouppteckningar efter någons bortgång. Läs mer om vilka fler juridiska handlingar vi upprättar.

Att boka en tid för rådgivning kan vara en investering för framtiden. Vi går tillsammans igenom din situation och vad just du behöver råd och hjälp med. Kontakta oss idag!

Advokat Susanna Karlsson

Advokat lyder under de advokatetiska reglerna vilket innebär krav på redlighet, tystnadsplikt och lojalitet gentemot klienten.

Grimm Advokatbyrå Karlsson AB drivs i kontorsgemenskap med
Advokatfirman Malin Chorell AB och Eskilstuna Advokatbyrå AB