Rättsområden

Upprättande av handlingar

Vart eftersom förutsättningarna i livet blir förändrade är det bra att se över vilka juridiska rättsverkningar det har. Boka en tid för rådgivning genom att kontakta oss, så får du hjälp att gå igenom din situation utifrån dina speciella förutsättningar.

Exempel på handlingar eller avtal som Grimm advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta för att bekräfta en överenskommelse eller för att säkra upp din framtid;

 • Bodelningsavtal
 • Gåvobrev
 • Testamente
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Avtal om underhållsbidrag till barn eller maka

Exempel på handlingar som Grimm Advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta efter att någon gått bort;

 • Arvskifte
 • Bodelning
 • Bouppteckning

boutredning, bouppteckning, arvskifte, arvsavstående, laglott, enskild egendom, giftorättsgods, arvsrätt.

Tvistemål

Vid förändringar i tillvaron kan man hamna i situationer där man anser att något inte har gått rätt till eller att någon inte gjort rätt för sig. I första hand bör man försöka komma överens. Om inte det går kan man behöva juridisk hjälp. Det kan vara tvister i anledning av:

 • Äktenskapsskillnad och bodelning
 • Barns boende, umgänge och vårdnad om barn
 • Fel i fastighet
 • Klander av arvskifte, klander av testamente
 • Fordran av skuld m m.

Grimm Advokatbyrå kan hjälpa dig genom att anta uppdraget som ditt ombud i tvisten. Grimm advokatbyrå antar även uppdrag som bodelningsförrättare och som boutredningsman.

Brottmål

Du kan vara misstänkt för att ha begått brott eller själv ha blivit utsatt för brott. Det finns flera olika roller man kan ha i ett brottmål, oavsett vilken sida man står på kan man ha rätt till en advokat. Grimm Advokatbyrå kan hjälpa dig genom att anta uppdrag som;

 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Rättegångsbiträde
 • Särskild företrädare för barn

Förvaltningsrätt: Grimm Advokatbyrå Karlsson AB antar uppdrag som offentligt biträde för parter i LVU-mål.