Kostnader

Advokat Susanna Karlsson Eskilstuna Grimm Advokat Karlsson Rådgivning, Upprättande av handlingar, Fastighetsrätt, Fordran av skuld, Samboavtal och ÄktenskapsförordFör upprättande av handlingar kan du oftast få ett fast pris som gäller under förutsättning att uppdraget inte tar onormalt mycket tid i anspråk.

När det gäller tvistemål kan du ansöka om hjälp i form av rättsskydd ur din hemförsäkring, om du har en sådan. Om du inte har det, eller om villkoren för rättsskyddet inte är uppfyllda, kan du under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp.

I brottmål är det oftast domstolen som står kostnaderna för advokater som de förordnar men du kan under vissa förutsättningar dock bli återbetalningsskyldig för del av kostnaderna.

Vad du behöver hjälp med och hur det ska finansieras går vi igenom vid vårt första möte.