Rättsområden

Upprättande av handlingar
Vart eftersom förutsättningarna i livet förändras är det bra att se över vilka juridiska rättsverkningar det har. Boka en tid för rådgivning så får du hjälp att gå igenom din situation utifrån dina speciella förutsättningar.

Exempel på handlingar eller avtal som Grimm advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta för att bekräfta en överenskommelse eller för att säkra upp din framtid;

-Bodelning
-Gåvobrev
-Testamente
-Samboavtal
-Äktenskapsförord
-Avtal om underhållsbidrag till barn eller maka

Exempel på handlingar som Grimm Advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta efter att någon gått bort;

-Arvskifte
-Bodelning
-Bouppteckning

DSC_0177

Tvistemål
Vid förändringar i tillvaron kan man hamna i situationer där man anser att något inte har gått rätt till eller att någon inte gjort rätt för sig. I första hand bör man försöka komma överens. Om inte det går kan man behöva juridisk hjälp. Det kan vara tvister i anledning av:

-Äktenskapsskillnad och bodelning
-Barns boende, umgänge och vårdnad om barn
-Fel i fastighet
-Klander av arvskifte, klander av testamente
-Fordran av skuld m m.

Grimm Advokatbyrå kan hjälpa dig genom att anta uppdraget som ditt ombud i tvisten. Grimm advokatbyrå antar även uppdrag som bodelningsförrättare.

brottmål, försvarare, försvarsadvokat, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, gällande rätt.

Brottmål
Du kan vara misstänkt för att ha begått brott eller själv ha blivit utsatt för brott. Det finns flera olika roller man kan ha i ett brottmål, oavsett vilken sida man står på kan man ha rätt till en advokat. Grimm Advokatbyrå kan hjälpa dig genom att anta uppdrag som;

-Offentlig försvarare
-Målsägandebiträde
-Rättegångsbiträde
-Särskild företrädare för barn

Förvaltningsrätt                                                                                                                            Grimm Advokatbyrå Karlsson AB antar uppdrag som offentligt biträde för parter i LPT- LVM- och LVU-mål.